Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1485
94 51 2 122 286-9    PL-PREG
94 51 2 122 287-7    PL-PREG
94 51 2 122 288-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1019/365 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.10.2004ZNTK Nowy S±cz
1R104.12.2009PR £ód¼
1P4/218.03.2015PR Idzikowice