Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1482
94 51 2 122 283-9    PL-PREG
94 51 2 122 284-7    PL-PREG
94 51 2 122 285-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1016/360 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.08.2000ZUT REMTRAK
G115.04.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R121.04.2009PR £ód¼
1R206.12.2013PR £ód¼