Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1477

5Bk 6Bk 5Bk - 1011/355 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
KASACJA
00.07.2016