Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1473
94 51 2 122 277-8    PL-PREG
94 51 2 122 278-6    PL-PREG
94 51 2 122 279-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1007/351 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.02.1982PFW Wroc³aw
R709.07.2001ZUT REMTRAK
R828.02.2005ZNTK Mińsk Maz.
R928.09.2009ZUT REMTRAK
PRZETARG
18.07.2016