Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1463
94 51 2 122 256-2    PL-PREG
94 51 2 122 257-0    PL-PREG
94 51 2 122 258-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 997/341 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.07.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R109.07.2007PR £ód¼
1P4/206.12.2013PR Olsztyn