Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1461

5Bk 6Bk 5Bk - 995/339 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1019.02.2005ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
18.07.2016