Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1455

5Bk 6Bk 5Bk - 989/333 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R925.10.2004PR £ód¼
KASACJA
13.03.2017