Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1454

5Bk 6Bk 5Bk - 988/332 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R918.06.2004PESA Bydgoszcz
KASACJA
07.03.2017