Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1450
94 51 2 122 235-6    PL-PREG
94 51 2 122 236-4    PL-PREG
94 51 2 122 237-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 984/328 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.06.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R115.07.2009PR £ód¼
1P4/217.07.2014PR Idzikowice