Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1446
94 51 2 122 229-9    PL-PREG
94 51 2 122 230-7    PL-PREG
94 51 2 122 231-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 980/324 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R116.02.1983ZNTK Mińsk Maz.
R204.06.1984ZNTK Mińsk Maz.
S104.03.1986ZNTK Mińsk Maz.
R307.07.1987ZNTK Mińsk Maz.
R431.03.1989MD Idzikowice
S222.05.1991ZNTK Mińsk Maz.
R730.06.1994ZNTK Mińsk Maz.
R810.08.1996ZNTK Mińsk Maz.
R930.09.1999ZNTK Mińsk Maz.
G130.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R118.07.2007PR £ód¼
1R209.10.2012PR £ód¼