Polski Tabor Szynowy

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57FPS-1443
94 51 2 122 223-2    PL-PREG
94 51 2 122 224-0    PL-PREG
94 51 2 122 225-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 977/321 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M20.10.2017FPS Poznań