Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1442
94 51 2 122 220-8    PL-PREG
94 51 2 122 221-6    PL-PREG
94 51 2 122 222-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 976/320 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.07.1981PFW Wroc³aw
G125.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R114.03.2007PR £ód¼
1R222.06.2012PR £ód¼