POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-1441
94 51 2 122 217-4    PL-PREG
94 51 2 122 218-2    PL-PREG
94 51 2 122 219-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 975/319 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.07.1981PFW Wroc³aw
R130.12.1982ZNTK Mińsk Maz.
R202.05.1984ZNTK Mińsk Maz.
S117.01.1986ZNTK Mińsk Maz.
R302.10.1987ZNTK Mińsk Maz.
R421.06.1989ZNTK Mińsk Maz.
S214.12.1990ZNTK Mińsk Maz.
R716.03.1993ZNTK Mińsk Maz.
R814.02.1995ZNTK Mińsk Maz.
R930.09.1997ZNTK Mińsk Maz.
R1029.06.2000ZNTK Mińsk Maz.
G131.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R129.09.2008PR £ód¼
1R217.01.2014PR £ód¼