Urz±d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57AL-1426
94 51 2 122 211-7    PL-PREG
94 51 2 122 212-5    PL-PREG
94 51 2 122 213-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 960/304 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R129.09.2009PR £ód¼
G2+M26.11.2013ZNTK Mińsk Maz.