Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1419
94 51 2 122 199-4    PL-PREG
94 51 2 122 200-0    PL-PREG
94 51 2 122 201-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 953/297 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R114.03.2006PR £ód¼
1R228.03.2011PR £ód¼
1P4/330.03.2015PR Idzikowice