Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1414

5Bk 6Bk 5Bk - 948/292 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.02.1981PFW Wroc³aw
R819.08.1999ZNTK Mińsk Maz.
R908.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
04.08.2015