Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1410
94 51 2 122 184-6    PL-PREG
94 51 2 122 185-3    PL-PREG
94 51 2 122 186-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 944/288 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.01.1981PFW Wroc³aw
G130.07.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R112.05.2009PR £ód¼
1P4/214.08.2014PR Idzikowice