Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1408
94 51 2 122 178-8    PL-PREG
94 51 2 122 179-6    PL-PREG
94 51 2 122 180-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 942/286 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.01.1981PFW Wroc³aw
G130.11.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R115.04.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R227.06.2008PR £ód¼
PRZETARG
11.08.2015