Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1407
94 51 2 122 175-4    PL-PREG
94 51 2 122 176-2    PL-PREG
94 51 2 122 177-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 941/285 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.01.1981PFW Wroc³aw
G120.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R113.08.2007PR £ód¼
1R210.12.2012PR £ód¼