Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1406
94 51 2 122 172-1    PL-PREG
94 51 2 122 173-9    PL-PREG
94 51 2 122 174-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 940/284 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.12.1980PFW Wroc³aw
R625.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
R718.04.2009ZUT REMTRAK
+++
25.04.2016