Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1404
94 51 2 122 166-3    PL-PREG
94 51 2 122 167-1    PL-PREG
94 51 2 122 168-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 938/282 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.12.1980PFW Wroc³aw
R613.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R730.09.2009ZUT REMTRAK
+++
25.04.2016