Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1402
94 51 2 122 163-0    PL-PREG
94 51 2 122 164-8    PL-PREG
94 51 2 122 165-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 936/280 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G106.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R103.10.2007PR £ód¼
1P4/229.04.2014PR Idzikowice
1P4/319.02.2019ZNT Kruszewiec