Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1401
94 51 2 122 160-6    PL-PREG
94 51 2 122 161-4    PL-PREG
94 51 2 122 162-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 935/279 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.03.12.1980PFW Wroc³aw
G118.06.2004ZUT REMTRAK
1R108.07.2009PR £ód¼
1P4/221.04.2015PR Idzikowice