Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1400
94 51 2 122 157-2    PL-PREG
94 51 2 122 158-0    PL-PREG
94 51 2 122 159-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 934/278 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R118.04.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R212.12.2012PR Katowice