Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1395
94 51 2 122 151-5    PL-PREG
94 51 2 122 152-3    PL-PREG
94 51 2 122 153-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 929/273 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R115.03.1982ZNTK Mińsk Maz.
R208.08.1983ZNTK Mińsk Maz.
S106.12.1984ZNTK Mińsk Maz.
R301.09.1986ZNTK Mińsk Maz.
R429.12.1988ZNTK Mińsk Maz.
S229.04.1990ZNTK Mińsk Maz.
R706.11.1991ZNTK Mińsk Maz.
R828.01.1994ZNTK Mińsk Maz.
R911.06.1996ZNTK Mińsk Maz.
R1014.09.1999ZNTK Mińsk Maz.
G121.02.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R115.05.2007PR £ód¼
1R212.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/326.01.2018PR Gdynia