Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1392
94 51 2 122 145-7    PL-PREG
94 51 2 122 146-5    PL-PREG
94 51 2 122 147-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 926/270 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.11.2004ZNTK Nowy S±cz
1R129.01.2010PR £ód¼
1P4/202.03.2017PR Gdynia