Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-1389
94 51 2 122 142-4    PL-PREG
94 51 2 122 143-2    PL-PREG
94 51 2 122 144-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 923/267 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.1980PFW Wrocław
R?09.10.1999ZNTK Bydgoszcz
G119.07.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R128.07.2009PR ŁódĽ
1P4/229.12.2014PR Idzikowice