Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1387
94 51 2 122 139-0    PL-PREG
94 51 2 122 140-8    PL-PREG
94 51 2 122 141-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 921/265 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.09.1980PFW Wroc³aw
G112.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R131.10.2008PR £ód¼
1P4/221.10.2014PR Idzikowice