Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podlaski z siedzib± w Bia³ymstoku

EN57-1384
94 51 2 122 133-3    PL-PREG
94 51 2 122 134-1    PL-PREG
94 51 2 122 135-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 918/262 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G118.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R107.01.2009PR £ód¼
1P4/225.07.2014PR Idzikowice