Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1383
94 51 2 122 130-9    PL-PREG
94 51 2 122 131-7    PL-PREG
94 51 2 122 132-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 917/261 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     04.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R110.12.2005PR £ód¼
1R218.05.2011PR £ód¼
1P4/331.08.2016PR Idzikowice