Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1380
94 51 2 122 127-5    PL-PREG
94 51 2 122 128-3    PL-PREG
94 51 2 122 129-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 914/258 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.07.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R111.07.2007PR £ód¼
1R211.09.2012PR £ód¼
1P4/328.01.2019PR Gdynia