Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1379
94 51 2 122 124-2    PL-PREG
94 51 2 122 125-9    PL-PREG
94 51 2 122 126-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 913/257 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R123.10.2007PR £ód¼
1R220.12.2012PR £ód¼
1P4/303.12.2018PR Bydgoszcz