Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57AL-1369
94 51 2 122 109-3    PL-PREG
94 51 2 122 110-1    PL-PREG
94 51 2 122 111-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 903/247 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R419.12.1990MD Szczecin W.H.
R824.01.2001ZUT REMTRAK
R931.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
R1028.08.2009ZUT REMTRAK
G1+M29.10.2013ZNTK Mińsk Maz.