Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1368
94 51 2 122 106-9    PL-PREG
94 51 2 122 107-7    PL-PREG
94 51 2 122 108-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 902/246 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R127.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R221.02.2013PR £ód¼
1P4/315.10.2018ZNT Kruszewiec