Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1367
94 51 2 122 103-6    PL-PREG
94 51 2 122 104-4    PL-PREG
94 51 2 122 105-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 901/245 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.05.1980PFW Wroc³aw
G126.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R126.11.2009PR £ód¼
1P4/205.06.2015PR Gdynia