Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1357
94 51 2 122 097-0    PL-PREG
94 51 2 122 098-8    PL-PREG
94 51 2 122 099-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 891/235 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R106.10.2006PR £ód¼
1R227.02.2012PR Katowice