Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1356
94 51 2 122 094-7    PL-PREG
94 51 2 122 095-4    PL-PREG
94 51 2 122 096-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 890/234 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R106.01.2010PR £ód¼
1P4/204.12.2014PR Idzikowice