Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1354

5Bk 6Bk 5Bk - 888/232 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.03.1980PFW Wroc³aw
R1015.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
04.08.2015