Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1353
94 51 2 122 088-9    PL-PREG
94 51 2 122 089-7    PL-PREG
94 51 2 122 090-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 887/231 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.03.1980PFW Wroc³aw
G128.03.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R113.09.2006PR £ód¼
1R230.03.2012PR Katowice