Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1342
94 51 2 122 076-4    PL-PREG
94 51 2 122 077-2    PL-PREG
94 51 2 122 078-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 876/220 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?08.03.2001ZUT REMTRAK
G111.03.2005ZUT REMTRAK
1R118.05.2010PR £ód¼
1P4/231.08.2015PR Idzikowice