Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1338
94 51 2 122 070-7    PL-PREG
94 51 2 122 071-5    PL-PREG
94 51 2 122 072-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 872/216 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.03.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R208.07.2005PR £ód¼
1R326.10.2010PR £ód¼
1P4/430.12.2014PR Idzikowice