Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

del. Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1336
94 51 2 122 064-0    PL-PREG
94 51 2 122 065-7    PL-PREG
94 51 2 122 066-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 870/214 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G108.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R119.08.2005PR £ód¼
1R201.02.2011PR £ód¼
1P4/326.07.2016PR Idzikowice