Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1333
94 51 2 122 061-6    PL-PREG
94 51 2 122 062-4    PL-PREG
94 51 2 122 063-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 867/211 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G110.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R130.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R205.10.2012PFL Fablok