Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1332
94 51 2 122 058-2    PL-PREG
94 51 2 122 059-0    PL-PREG
94 51 2 122 060-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 866/210 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.04.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R106.11.2008PR £ód¼
1P4/222.08.2014PR Olsztyn