Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1331
94 51 2 122 055-8    PL-PREG
94 51 2 122 056-6    PL-PREG
94 51 2 122 057-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 865/209 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.05.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R231.05.2006PR £ód¼
1R330.03.2012T.S. Opole
1P4/428.02.2017ZNTK Mińsk Maz.