Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1330
94 51 2 122 052-5    PL-PREG
94 51 2 122 053-3    PL-PREG
94 51 2 122 054-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 864/208 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G118.03.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R126.07.2005PR £ód¼
1R219.10.2010PR £ód¼
1P4/322.01.2015PR Idzikowice