Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1328
94 51 2 122 049-1    PL-PREG
94 51 2 122 050-9    PL-PREG
94 51 2 122 051-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 862/206 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G116.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R103.04.2007PR £ód¼
1R206.06.2012PR £ód¼
1P4/321.12.2018ZNT Kruszewiec