Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1326
94 51 2 122 043-4    PL-PREG
94 51 2 122 044-2    PL-PREG
94 51 2 122 045-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 859/204 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.08.2004ZUT REMTRAK
1R102.09.2009PR £ód¼
1P4/213.06.2014PR Idzikowice