Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-1320
94 51 2 122 037-6    PL-PREG
94 51 2 122 038-4    PL-PREG
94 51 2 122 039-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 853/198 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.02.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R126.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R217.07.2012PR ŁódĽ