Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1319
94 51 2 122 034-3    PL-PREG
94 51 2 122 035-0    PL-PREG
94 51 2 122 036-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 852/197 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?25.07.2000ZUT REMTRAK
G129.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R109.10.2007PR £ód¼
1R205.02.2013PR £ód¼
1P4/324.10.2018ZNT Kruszewiec